Privacyverklaring

Privacyverklaring 2018-05-26T10:23:30+00:00

Dit is de privacyverklaring van Van Lierop Elektro.

In deze verklaring vertellen we hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij in ons contact met jou verkrijgen. Van Lierop Elektro voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

Verzamelde persoonsgegevens
Wij doen ons uiterste best om jouw gegevens te beschermen. Wij hebben persoonsgegevens nodig om onze dienstverlening richting jou te waarborgen. Van Lierop Elektro verwerkt deze persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. De gegevens die wij verwerken zijn: Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Andere persoonsgegevens zijn voor ons niet van belang.

Van Lierop Elektro verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden: Het uitbrengen van een offerte en factureren van onze diensten.

Beveiliging

Bij voorkeur wisselen we per e-mail geen persoonsgegevens uit. In onze mails gebruiken we dan ook uitsluitend je naam, adres en postcode.
Op onze website gebruiken wij Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Cookies
Wij maken op onze website géén gebruik van cookies.

Bewaartermijn gegevens en inzage
Na afloop uitvoering van een opdracht door Van Lierop Elektro bewaren wij bovengenoemde gegevens in onze administratie op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens. Je hebt het recht om bij ons op te vragen welke gegevens wij van jou hebben en deze op verzoek te laten verwijderen of aan te passen.

Delen met anderen
Van Lierop Elektro verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.